Blocked!

พระเจ้าช่วย … youtube โดนบล๊อก (block) อีกแล้ว!

การบล๊อกไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกเลยนะ ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย ถ้าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ เอาหัวไปมุดรูดีกว่ามั้ง?

(คุณคนเขียนไม่รู้ว่า “ต้นเหตุ” ของการบล๊อกคืออะไร คุณคนเขียน “ไม่อยากรู้” ว่าต้นเหตุของการบล๊อกคืออะไร คุณคนเขียนอยากรู้แค่ว่า “ปัญญามีกันแค่นี้เหรอ”?)

เพิ่มเติม - 6:24am

คุณคนเขียนได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการบล๊อกแล้ว เป็นสาเหตุเดียวกันกับที่คุณคนเขียนได้ทราบเมื่อตอนที่เขียน entry นี้ … คุณคนเขียนยืนยันไอ้ที่เขียนไว้ข้างบนครับ

เพิ่มเติมอีกครั้ง 7:51am

ค้น ๆ ดู คุณคนเขียนได้ข้อมูลมาว่า ICT ติดต่อ Google ให้ ลบวิดีโอที่เป็นปัญหา แต่ไม่รับการตอบรับ ก็เลย boycott ด้วยการบล๊อก ทีนี้ความเห็นคุณคนเขียนก็เปลี่ยนไป เพราะถ้าบล๊อกเป็นวิธีของการ boycott ไม่ใช่ censorship คุณคนเขียนรับได้ครับ