หยิบมาจากข่าวครับ … “ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพุทธศาสนา และหลักคำสอนไม่ได้เข้าถึงปะชาชน [sic] โดยจะเห็นว่าเวลานี้ประชาชนไม่เคยเข้าวัด เพื่อไปศึกษาหลักคำสอน แต่เป็นการเข้าไปเพียงเพื่อเสี่ยงโชคและไถ่บาป แต่หากเราบรรจุศาสนาพุทธลงไป จะทำให้ศาสนาบรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ ก็จะทำให้เยาวชนหันมาเข้าวัด เหมือนในอดีตที่ชุมชนบ้านและวัดจะอยู่คู่กัน” (ผู้พูดตามข่าว : รองประธานองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย)