เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็เป็น “ม๊อบ” ไปหมด คำบางคำไม่ควรจะอยู่คู่กับคำว่า “ม๊อบ” เช่นคำว่า “พระ” (ให้ใส่ “ศาสนาประจำชาติ” ในรัฐธรรมนูญ) ก็โดนจับมาอยู่ด้วยกันได้ หรือแม้แต่ “สาวเชียร์เบียร์” ก็มาเป็นม๊อบได้เหมือนกัน (ให้ทบทวนเรื่อง พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) … คนละเรื่อง คนละประเด็น แต่มาอยู่บน “ถนนสายม๊อบ” ได้เหมือนกัน