… ประจำชาติ

เห็นข่าวเกี่ยวกับการเรียกร้องให้เพิ่มประโยคที่ว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ” เข้าในร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วคุณคนเขียนก็อยากวิจารณ์ แต่คุณคนเขียนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะวิจารณ์ได้ ไม่ว่าจะในด้านของความรู้ และการตัดสินใจนับถือศาสนา

ก็ได้แต่ตั้งคำถามว่า “ทำไปเพื่ออะไร” หรือหวังว่าประโยคนี้จะทำให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเข้าวัดมากขึ้น?