กับไอ้แค่เรื่องโทรศัพท์ … ก็แค่อยากปรึกษา ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน ทำไมคุยดี ๆ ไม่ได้ ทำไมต้องเถียงตลอดเวลา