ใบ้ (Mute)

บางครั้งก็อยากอยู่นิ่ง ๆ เงียบ ๆ .. ทำตัวเป็นใบ้บ้างคงดี