เพื่อชีวิตคู่ที่เป็นสุข 10 ประการ

หยิบมาฝากครับ …

  1. ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่โกรธพร้อมๆกัน
  2. อย่าตะโกนใส่กัน ยกเว้นเวลาไฟไหม้บ้าน
  3. หากเกิดโต้เถียงกัน จงยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะ
  4. ถ้าคุณต้องวิจารณ์ จงทำอย่างนิ่มนวลน่ารัก
  5. อย่านำความผิดพลาดในอดีตขึ้นมาพูดอีก
  6. จงสนใจกันและกันมากกว่าสิ่งใดๆในโลก
  7. อย่าเข้านอนพร้อมกับเรื่องที่ยังสงบสติอารมณ์ไม่ได้
  8. จงพยายามพูดส่วนดี หรือกล่าวชมคู่ชวิตของคุณอย่างน้อยวันละครั้ง
  9. เมื่อคุณทำอะไรผิดพลาดไป จงพร้อมเสมอที่จะยอมรับและขอโทษ
  10. เวลาที่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกัน คนที่พูดมากที่สุดคือฝ่ายผิด

บาทหลวงวีระ อาภรณ์รัตน์ (แปลจากวิดีทัศน์ “จงรักเพื่อนบ้านของท่าน”)

สวัสดีครับ