โลมั่ว

‘มั่ว..บนถนน

‘มั่ว..แม่น้ำ

‘มั่ว..ในซอย

‘มั่ว..ข้างโบสถ์

‘มั่ว..หน้าเจดีย์

‘มั่ว..ดอกไม้

‘มั่ว..หมาวัด

‘มั่ว..คนขับรถ

‘มั่วไปหมดวันนี้ .. สวัสดีครับ

ปล. ‘มั่วใน Photoshop ครับ