ว่าด้วยคริสตมาส ตอนที่ 1 … ข่าวดี

เหตุเกิดเมื่อประมาณ 2000 กว่าปีที่แล้ว ที่เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ในแคว้นกาลิลี (Galilee) มีหญิงพรหมจรรย์นางหนึ่งชื่อมารีย์ เธอเป็นคู่หมั่นของโยเซฟ (Joseph) ผู้สืบเชื้อสายกษัตริย์ดาวิด วันหนึ่งฑูตสวรรค์เกเบรียล (Gabriel) ได้ปรากฎตัวต่อหน้านางและกล่าวว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” (ลูกา 1:28) มารีย์รู้สึกตกใจกับคำทักทายของฑูตสวรรค์ เมื่อเห็นดังนั้น ฑูตสวรรค์จึงกล่าวกับนางต่อว่า “มารีย์ อย่ากลัวไปเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราณ ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่า เยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าสูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์” (ลูกา 1:30-32)

แต่ตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้ว นางจะต้องรักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณี เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่นางจะตั้งครรภ์ นางจึงถามฑูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าจะตั้งครรภ์ได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้ายังไม่ได้แต่งงาน” (ลูกา 1:34) ฑูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า” (ลูกา 1:35) มารีย์กล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลูกา 1:38)

เมื่อโยเซฟได้รับรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ เขาไม่ต้องการแยกทางกับมารีย์อย่างเปิดเผยเพราะไม่ต้องการให้นางเสียหน้า เขาจึงคิดที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ ขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ ฑูตสวรรค์ของพระเป็นเจ้าก็มาเข้าฝันเขา พร้อมกับกล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่อยู่ในครรค์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นบาป” (มัทธิว 1:20-21)

… โปรดติดตามตอนต่อไป