hooray!

I would like to interrupt our usual program …

ที่เค้าว่ากันว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น … นั้น จริงนักแล

ยินดีด้วยอีกคนหนึ่ง :)