ครั้นจะ …

ครั้นคุณคนเขียนจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลทางคริสตศาสนา (ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือ Advent ช่วง 4 สัปดาห์ก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพ หรือ Christmas) แต่ก็ยังไม่แม่นพอที่จะเขียนได้อย่างมั่นใจ … เอาไว้เดี๋ยวคุณคนเขียนมาเล่าเรื่อง Christmas ให้ฟังครั้งหน้าดีกว่า

ครั้นคุณคนเขียนจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้น และมีท่าทีจะเกิดขึ้น (โบ๊เบ๊ เกษตรกร ห้ามโฆษณาเหล้า ฯลฯ) คุณคนเขียนก็คงจะอดที่จะแสดงความคิดเห็นรุนแรงอย่างร้ายกาจไม่ได้ … ไม่เขียนดีกว่า

ครั้นคุณคนเขียนจะเขียนเรื่องการเมือง คุณคนเขียนก็คงจะต้องชื่นชมรัฐบาลอย่างออกนอกหน้า ทำยังไงได้ อัดอั้นตันใจกับความโสมมของรัฐบาลที่แล้วอยู่หลายปีดีดัก … ก็เลยไม่เขียนอีกเช่นกัน

เพราะงั้น คุณคนเขียนไม่เขียนอะไรเลยดีกว่า … สบายใจ ไม่ต้องไล่ใครออก (เอ๊ะ เกี่ยวอะไรหว่า?!)

นั่งรอดูรูปรับปริญญาของคนข้างบ้านดีกว่า … อ้อ ที่ทำไปก็เพียงเพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับมา เท่านั้นแล ;)