ผู้นำสันติ

อดใจรออีกไม่กี่วัน ก็จะได้รู้แล้วว่า ผู้นำประเทศคนใหม่จะเป็นใคร เห็นชื่อแต่ละคนที่ออกมาใน “โผ” แล้ว อดทำเสียงซี๊ดซ๊าดไม่ได้จริง ๆ ฮี่ ๆๆๆ

เอาเพลงมาแปะคั่นเอาไว้ดีกว่า … บรรยากาศกำลังดี ฝนตกพรำ ๆ

ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง ขอข้าฯ นำพลัง รักของพระแพร่ไป ที่ใดเคืองขัดใจ ขอข้าฯ ได้อภัย สงสัยอยู่หนใด ข้าฯ นำความมั่นใจ

ในโลกที่เศร้าใจ ในโลกที่สิ้นหวัง ขอข้าฯ นำพลัง วางใจในพระองค์ ที่ซึ่งแสนมืดมน ขอเป็นเช่นแสงเทียน ความทุกข์สุดจะทน ความสุขในบัดดล

ขอข้าฯ เป็นคนที่นำไปให้

โปรดให้ข้าฯ คอยฝ้าบรรเทาในชีวิตอื่น มากกว่าการจะรอคอยให้เขามาเข้าใจ ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์

โปรดให้ข้าเป็นเครื่องมือทำตามน้ำพระทัย สันติองค์ทรงชัยจะนำไปให้โลกา ด้วยการนำพระคริสต์สถิตในชีวิตอื่น ข้าฯ จะได้ชื่นชมพระองค์

เอามาจาก catholic.or.th

Catholic Moment — ข้ามไปได้ ถ้าคิดว่าจะกระทบสายตาและจิตใจ

วันก่อนมีคนถามว่า พระหรรษทาน แปลว่าอะไร

พระหรรษทาน หรือ grace แปลว่า พระคุณที่พระเจ้าให้เปล่า เพราะพระทัยดีของพระองค์ (the free and unmerited favor of God, as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings.) .. หรือแปลว่า พระพรที่พระเจ้าทรงประทาน ก็คงไม่ผิดกระมัง