อย่าให้มือซ้ายรู้

ระหว่างที่คุณคนเขียนสนทนากับเพื่อนฝูง มีคำถามหนึ่งที่เพื่อนถามมา ใจความประมาณว่า ‘เคยได้ยินสมัยเรียนมัธยม ว่าศาสนาคริสต์มีคำสอนที่ความหมายคล้าย ๆ กับ “ปิดทองหลังพระ” แต่นึกไม่ออกว่าเค้าพูดว่าอะไร’

เค้าพูดว่า “เมื่อให้ทาน อย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากำลังทำสิ่งใด” (มธ 6:3) หรือ “But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing,” (“Matt 6:3”:http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%206:3;&version=49, NASB)

น่าจะประมาณนั้น

สวัสดีครับ