ยืนหยัด ยืนยง

วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา เวรและกรรมาชี้ทาง คิดและหวังอะไร ไม่มีจะง่ายเลยสักอย่าง เดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้

สร้างทุกอย่างด้วยมือ เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา แต่ยังมียากยิ่งกว่า ก็คือให้อยู่ยืนนาน

คนจะยืนหยัดอยู่ยืนยง ไม่หลงมัวเมาเป็นอื่น เอาใหม่เมื่อล้ม สลบแล้วฟื้น กลับมายืนได้เอง คุณธรรมปักอยู่ในใจ ไม่ใช่เป็นคนเก่ง ทำสิ่งที่รู้ เพื่อคนทั้งหลาย ไม่ทำลายเสียเอง จึงอยู่นาน

มีเสื่อผืนหมอนใบ สร้างมันมาอย่างไร ใจก็ยังคงต้องจำ ถึงวันนี้จะมี สิ่งที่ดีที่หวังที่สร้างทำ ยังมีคุณธรรมเท่าเดิมวันนั้น

สร้างทุกอย่างด้วยมือ เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา แต่ยังมียากยิ่งกว่า ก็คือให้อยู่ยืนนาน

คนจะยืนหยัดอยู่ยืนยง ไม่หลงมัวเมาเป็นอื่น เอาใหม่เมื่อล้ม สลบแล้วฟื้น กลับมายืนได้เอง คุณธรรมปักอยู่ในใจ ไม่ใช่เป็นคนเก่ง ทำสิ่งที่รู้ เพื่อคนทั้งหลาย ไม่ทำลายเสียเอง จึงอยู่นาน

(เพลงประกอบละคร ลอดลายมังกร / อัสนี โชติกุล)

You have done such a good job. I am so very proud of you.