"กฎ"

อันสืบเนื่องมาจาก …

!https://macsf.net/vent/wp-content/uploads/misc/boycott_01.jpg!

หัวหน้าภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [“ฉีกบัตรเลือกตั้ง”:http://www.komchadluek.net/news/2006/04-03/p1—18125.html]เพื่อประท้วงการเลือกตั้ง

นำมาซึ่ง …

!https://macsf.net/vent/wp-content/uploads/misc/boycott_cartoon.jpg!

หัวข้ออ่านได้ว่า “กฎหมาย..กฎหมู่ ?!!” ส่วนรูปแรก “ฉีกแบบนี้โดนจับ!!!!” (จากรูปบน) และรูปที่สอง “ฉีกแบบนี้ลอยนวล!!! (กระดาษมีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิไตย)

การ์ตูนจาก กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 เมษา 2549

… สนุกดี ๆ

อ้อ ขอบคุณทุก ๆ คนที่สละเวลาไปลงคะแนนครับ … ไม่ว่าคุณ ๆ จะกาที่ตรงไหนก็ตาม