เบื่อจริง

ลูกยังไม่กลับบ้าน … ไม่มี computer ใช้ … ต้องอาศัย internet cafe … เสียงก็ดังเหลือเกิน …

นึกไม่ออกจะเขียนอะไรดี … ไปแล้วดีกว่า …

อ้อ … ค ว า ม รั ก ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม เ ม อ ร์ … ที่ “ป้าหงวน”:http://pedch.diaryhub.com เอามาแปะมะวานนี้ compile ผ่านไม่มี bug จ้า! :P