มาเล่าเรื่องหนังสือ และ มาคิดถึง

!/gallery/20030911/plot2getgates.jpg! วันนี้บ่าย ๆ คุณคนเขียนไปเดิน B2S มางะครับ ได้หนังสือมาสองเล่ม ชอบทั้งสองเล่มเลย เล่มแรกนี่เป็นเรื่องของ Bill Gates อีกแล้ว หนังสือมีชื่อว่า The Plot To Get Bill Gates แหละ คุณคนเขียนมีหนังสือของ/เกี่ยวกับ Bill Gates อยู่หลายเล่มเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดและวิสัยทัศน์ (vision) ของคุณ Gates เค้า แต่เล่มนี้ต่างไปเพราะเป็นเล่มที่รวบรวมเอาความคิดความเห็นความเป็นไปของ คู่อริ แทน … ลองอ่านดูบ้างก็ท่าทางจะดี จะได้เห็นมุมมองจากอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง

อีกเล่มได้มาด้วยความบังเอิญเป็นอย่างมาก เป็นหนังสือชือ September 11, 2001 ครับ .. เป็นความบังเอิญอย่างไม่รู้จะว่ายังไง เพราะเดิน B2S มาก็หลายรอบ ไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาก่อน %(me)ก็เพราะเดินไม่ทั่วเองหน่าแหละ อิอิ% ข้างในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เป็นแค่การรวมเอาข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ที่ออกมาหลังจากเหตุการณ์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว … หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะเก็บเอาไว้อย่างดีครับ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่อยากเก็บ :)

!/gallery/20030911/911_01.jpg!

!/gallery/20030911/911_02.jpg!

… ว่าไปแล้ว ก็ผ่านไป 2 ปีแล้ว ที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายนั้นขึ้นมา คุณคนเขียนยังจำได้ดีถึงตอนที่เคยไปเดินรอบ ๆ ครั้งแรก %(me)แล้วร้อง อู้ววววส์ อยู่ในใจ .. มันสูงเหลือเกิน% ยังจำได้ที่เคยแวะไปอีกหลายครั้ง ทั้งไปเองและพาคนไปเที่ยว … ยังคิดถึงอยู่เรื่อย ๆ