คิดเล่น ๆ งะ

คุณคนเขียนกำลังคิดอยู่ว่า อาจจะต้องพยายามใช้สำนวนเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นบ้างกระมังครับ หรือไม่ก็ต้องอธิบายกันให้ชัด ๆ เป็นคำ ๆ ประเภท ชมเป็นชม ด่าเป็นด่า ชี้หน้าเรียงตัว …

เรื่องมันมีอยู่ว่า หลาย ๆ คนอ่านตีความประโยคที่คุณคนเขียนบรรยายออกมาไปคนละทิศทางกับที่คุณคนเขียนต้องการ %(me)ทำอย่างนี้ได้ยังไง เสียหายหมด% … ไอ้พวกนี้ทำตัวเป็นพวกอ่านช้า อ่านไม่รู้เรื่อง เลยไม่ชอบอ่านหนังสือไปได้! %(me)อย่ามั่วนะเฟ้ย ไอ้คนที่โดนด่ามันรู้ตัว แต่ไอ้พวกที่ไม่โดนแล้วอยากมีส่วนร่วม แล้วก็เอาไปหาเรื่องคนอื่นต่อเนี่ย … สะ-เหล่อ!%

… หรือว่าคุณคนเขียนยังด่าได้ไม่ชัดเจนพอหว่า?