อ้อ ลืม

วันนี้คุณคนเขียนก็ได้ซื้อ “Harry Potter and The Order of Phoenix”:http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/043935806X/ref=pd_ser_asin_5/002-9888782-7201617?v=glance&s=books มาแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านเมื่อไหร่เหมือนกัน ยังขี้เกียจ ๆ อยู่แหะ … แต่ด้วยความเคารพเหอะคุณ ๆ .. เล่มมันเกือบจะเท่า dictionary แล้ว

เล่ม 7 จะเท่า encyclopedia ไหมเนี่ย … -_-‘