เป็น งง

คุณคนเขียนไม่อยู่บ้านสองสัปดาห์ กลับมาอีกที คุณสรยุทธ ก็ออกจาก Nation ไปซะแล้ว … อะไรกันเนี่ย?!?! %(me)ทีแรกนึกว่าไม่สบายซะอีก%