Peter Arnett

หลังจากที่ Peter Arnett (อดีตนักข่าวชื่อดังเมื่อสมัย Gulf War คราวที่แล้ว) ไปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ของ Iraq แล้วก็วิจารณ์ความผิดพลาดในยุทธการทางการทหารของรัฐบาลอเมริกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้เค้าก็ถูกไล่ออกจาก National Geographic ละก็ NBC แล้วเรียบร้อย ในข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสม

ส่วนหนึ่งก็จริงที่ว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม (ฐานะนักข่าวที่ “ควรจะ” วางตัวเป็นกลาง) แต่อีกอันหนึ่งที่คุณคนเขียนคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากก็คือ เห็นไม่ตรงกับรัฐบาล และไปป่าวประกาศความผิดพลาดของรัฐบาลในที่สาธารณะ!

%(source) “National Geographic”:http://news.nationalgeographic.com/news/2003/03/0331_030331_arnettfired.html / “CNN”:http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/31/sprj.irq.arnett/index.html%