dalmatian

ได้ยินข่าวเช้านี้ รัฐบาลอเมริกันได้เลือกบุคคลที่จะเข้าไปบริหารประเทศอิรักหลังสงครามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็อ้างว่าเพื่อที่จะเข้าไปเตรียมอิรักให้พร้อมสำหรับประชาธิปไตย โดยจะอยู่บริหารไม่นานหรอก คาดเอาไว้่ว่าอย่างมากก็ 2 ปีเอง … คุณคนเขียนก็บอกว่า ราชสีห์ผู้พิทักษ์สันติในป่าใหญ่ก็เริ่มจะมีลวดลาย ต้องดูกันต่อไปว่า ตอนจบจะยังเป็นราชสีห์ หรือเป็นหมาลายจุด?!? %(me)นี่เกรงใจนะเนี่ย ทีแรกว่าจะเขียนว่า “หมาขี้เรื้อน”%