สายน้ำ - เวลา

“… ใครก็รู้สายน้ำทุกสายไม่เคยไหลทวน ไม่คืนกลับมา อยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะเดินย้อนวันเวลา แค่อยากเห็นสายน้ำอีกครั้งก่อน ที่ฉันได้เคยว่ายเวียน เคยยิ้มและมีน้ำตา ยังสวย ยังงามดังเดิม หรือเปล่า …”

just a thought from the radio …

also, thanks “khun mali”:http://www.gdiary.ws/mali/ for the info posted yesterday. if the problem is caused by IEMac, i guess it’d be rather difficult to find the fix. hopefully, the upcoming IE6Mac will work better w/ thai.