มาถามว่า

… คุณ ๆ คนอ่านเคยไปเยี่ยมหมอดูไหมครับ (หาหมอดูอะนะ) ช่วงนี้คุณคนเขียนขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงแหะ … บ้าจริง!