เฮ้อออ คุณ ๆ !!!

คุณ ๆ นี่ก็ชอบกันจริง ไอ้พวก คอน โท เวอ เซี่ยว อิด ซู่ (controversial issue อ่านิ) … เขียนเอาไว้มันไม่ดีนิ อ่านแล้วมันดูเหมือนกับว่ากระทบหลายชิ่งเหลือเกิน (ถ้าเป็น snooker คงเป็นแบบโต๊ะ 8 เหลี่ยม) ผ่านไป ๆ เดี๋ยวเย็น ๆ ค่อยหาอะไรมาเขียนใหม่!