กรุงเทพ…

เย็น (ย้ำ “เย็น” ไม่ใช่หนาว) … ตื่นเต้นจริง ๆ รีบไปนอนก่อนดีกว่า ก่อนที่มันจะร้อนอีก! :P

[เกือบ ๆ หกโมงเช้า] ชอบจาย .. เช้า ตอนนี้ อากาศ “คล้าย ๆ” กับเช้าของต้น ๆ หน้าร้อนที่ San Francisco .. เหอ ๆๆ ทำไมต้องขีดเส้นใต้คำว่า ตอนนี้ ด้วยก็ไม่รู้ กิกิกิ

side note: i re-install windows xp (put again here if you wish) last night before i went to bed. this time i decide to use the classic theme. somehow, it reminds me that my notebook used to be fast. (it really ‘feels’ fast, you guys with xp should try to switch back to the classic sometimes.) … heheheh …

also, i saw the look of the new version of windows (longhorn) — as usual, the pre-release version always carries nice interface. microsoft always decides to change thing right before the final.

“!http://www.xbetas.com/content/images/NEW!_small.jpg! “:http://www.xbetas.com/content/images/NEW!.jpg

(if you see a ‘red x’ here, it’s very likely that the screenshot is gone. hehehehe …)

[6:30AM] and that ‘san francisco climate’ was gone. :’(