รถตู้จะหยุดวิ่ง …

เหตุเนื่องมาจากว่า ขสมก ยอมจดทะเบียนให้รถตู้ที่วิ่งรับส่งอยู่บนท้องถนนเป็นเพียงบางส่วน (เป็น รถป้ายเหลือง เหมือนกับแท๊กซี่) แต่ทางผู้ประกอบการรถตู้ต้องการจดทะเบียนรถของตัวเองทั้งหมด .. ตกลงกันไม่ได้ ทางผู้ประกอบการก็เลยนัดกันว่า จะหยุดเดินรถตั้งแต่พรุ่งนี้ (1 สิงหา) เป็นต้นไป และจะหยุดจนกว่าจะหาข้อตกลงได้

เรื่องของรถบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ แท๊กซี่ รวมไปถึงรถตู้ ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าจะต้องมี “ส่วย” เข้ามาเกี่ยวข้อง .. เรื่องนี้ก็อาจจะสาเหตุของการขัดผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สงสารนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ต้องใช้บริการรถตู้เพื่อเดินทาง … แต่ผมว่าดีครับ พวกรถตู้ไม่วิ่ง ถนนกรุงเทพฯ ก็สะอาดตาขึ้นพอสมควรเลยหละ!