ห๋า …. ?

!/gallery/chuan.thaksin.debate2.jpg!  !/gallery/debate.chuan.tak.jpg!

วันนี้ไม่ได้จามาเขียนอะไร งานยุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลา “นั่งจับประเด็น” มาเขียน แต่ไปเจอสองรูปนี้เข้าเลยสงสัยว่า คุณชวนไปนั่งอยู่กับ “ชายผู้นั้น” ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมเราไม่รู้!!