» พักผ่อน

ไปพัทยา พักผ่อนสมอง พักผ่อนสายตา .. (หลัง ๆ นี่ไม่ได้เขียน เพราะ project ที่ทำอยู่มันยุ่ง ๆ นิดนุง เด๋วคงดี ๆ)