ของขึ้น …

ทำไมถึงมีคนบางประเภท ที่มันแยกไม่ออกระหว่าง ตัวบุคคล กับ ผลงาน??

ถ้ามีใครซะคน เกลียด Bill Gates อย่างมากมาย คน ๆ นั้น จะใช้ Microsoft products ไม่ได้เลยหรือ?

ถ้ามีใครซะคน เกลียด Steven Spielberg อย่างมากมาย คน ๆ นั้น จะดูหนังที่ Spielberg สร้างไม่ได้เลยหรือ?

ถ้ามีใครซะคน เกลียด Tiger Woods อย่างมากมาย คน ๆ นั้น จะดูกอล์ฟ match ที่ Woods ลงแข่งด้วยไม่ได้เลยหรือ?

ถ้ามีใครซะคน เกลียด ใครบางคน อย่างมากมาย คน ๆ นั้น จะชื่นชม หรือใช้ผลงานของใครบางคนนั้นไม่ได้เลยหรือ?

ถ้าผม เกลียด ทักษิณ ชินวัตร อย่างมากมาย ผมจะใช้โทรศัพท์ GSM หรือใช้ CS Internet ไม่ได้เลยหรือ?

ทำไมถึงมีคนบางประเภท ที่มันโง่ได้มากมายขนาดนั้น??

%(rem)— สุภาษิตสอนหญิง —%

When you meet him, you like him. When you like him, you love him. When you love him, you let him. When you let him, you lose him.